DalaFrakts enskilt största entreprenaduppdrag någonsin! Väg 66 Tandö-Bu Malung

Tandö Bu

DalaFrakt har tecknat ett samarbetsavtal med Entry AB gällande arbetet med vägsträcka 66 Östra Tandö-Bu / Malung.
Vi kommer att leverera ballast, transport och maskintjänster för vägsträcka Tandö-Bu östra.
Projektets beställare är Trafikverket och det innehåller bland annat 4 st broar, gång & cykelväg samt ombyggnation av befintlig väg men även ny sträcka om 2,5 km.
Totalt är det 7km väg som skall byggas.
Arbetet startar mars/april 2021 och planeras fram till mitten av 2023.
Detta är den enskilt största affären inom affärsområde anläggning i DalaFrakts historia.
Vi vill tacka Entry AB och dess Vd Mats Lindahl för förtroendet att genomföra uppdraget och ser fram mot ett bra och framgångsrikt samarbete.
Ett stort tack riktas även till vår Projektchef Magnus Österby som på ett förträffligt sätt arbetat fram avtalet och affären tillsammans med Entry AB.

Vill du läsa mer om dem som är ansvariga för projektet, Entrygroup AB och dess VD Mats Lindahl,så klickar du här:
https://www.entrygroup.se/Nyheter.html

Vill du läsa mer fördjupat om vad som kommer göras så klickar du här:
https://www.entrygroup.se/Nyheter.html

Vill du se en film om hur det färdiga arbetet kommer att se ut så klickar du här:
https://www.youtube.com/watch?v=CSxqq6QCjq0&t=13s