DalaFrakt vinner anbud med Dala Vatten och Avfall

DalaFrakt vinner anbud med Dala Vatten och Avfall
DalaFrakt har vunnit två anbud hos kunden Dala Vatten och Avfall. Anbuden som gäller transporter och grusmaterial, är värda flera miljoner per år och
beräknas fortlöpa i flera år framöver.
– DalaFrakt har de klart bästa egenskaperna och även bästa pris utifrån de krav som vi ställt, säger Janne Kallur, seniorkonsult och projektledare i Dala Vatten och Avfalls bygg- och projektgrupp.

Två olika anbud för samma kund

Janne Kallur har tidigare erfarenhet av DalaFrakt och tycker att det är en stabil och pålitlig leverantör. Dala Vatten och Avfall är ett företag som ägs gemensamt av kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. De vunna anbuden handlar om transporttjänster samt leverans och avhämtning av grus i området.
Fyra grävmaskins- och nyproduktionslag kommer att arbeta med transporttjänsterna. Uppgiften är att underhålla vid läckor, vilket innefattar arbete med grävning och nedläggning av rör. Utöver detta ska DalaFrakt tillhandahålla grus och matjord i de fyra kommunerna som ingår i Dala Vatten och Avfall.

Viktigt uppdrag

– Det här är positionsmässigt ett viktigt uppdrag för oss, eftersom det handlar om regionen där vi är som mest aktiva, säger Roger Odheden, marknadschef på DalaFrakt.
Avtalet löper från i sommar, och DalaFrakt är just nu i planeringsstadiet. I sedvanlig DalaFrakt-anda finns hållbarhetstänket med. Det innebär att man försöker se till att ha last åt båda hållen under transporter. Det kan till exempel bli rör på flaket åt ena hållet och fyllnadsmassor åt andra.

Samarbete sedan 1983

Kunden Dala Vatten och Avfall har haft ett samarbete med DalaFrakt, eller SiljaFrakt som det hette på den tiden, ända sedan 1983. På den tiden var det Kalle Rällstrand som körde kranbilen. Numera är det Jonas ”Walle” Wallner som är förare och är anställd av BK Andersson i Insjön som är delägare i DalaFrakt.
– Kunden har höga krav vad gäller kranbilsföraren. Därför fick de gå dubbelt under de tre första månaderna av övergången från Kalle till Jonas, säger Roger Odheden.
Postad i: