DalaFrakt ska transportera rundvirke åt Stora Enso Skog

DalaFrakt AB har fått i uppdrag av Stora Enso Skog AB att transportera rundvirke i Dalarna. – Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att utföra uppdraget och utveckla transportlogistiken tillsammans med Stora Enso. Det här avtalet betyder mycket för vårt företag, vilket på sikt blir till nytta för alla våra kunder, säger Mats Aspemo, VD i DalaFrakt.

Mats Aspemo VD Dalafrakt
Mats Aspemo är VD för DalaFrakt som nu fått i uppdrag att transportera rundvirke åt Stora Enso Skog AB.

Stora Enso har inlett en process för att kvalitetssäkra och utveckla styrningen när det gäller transporter av rundvirke. Därför gjordes en upphandling som slutade med att DalaFrakt kommer att ansvara för transporter av rundvirke i Dalarna.
Avtalet omfattar transport av 1,5 miljoner kubikmeter skogsråvaror per år. Uppdraget innefattar ett utvecklingsansvar, styrning och transportledning av ett 30 – tal fordon och det inleds den 1 januari 2016.

– Vi har en god erfarenhet av planering och styrning av skogstransporter där vi nu tillsammans med Stora Enso kan utveckla den här grenen av skogslogistik. Det handlar enkelt uttryckt om att skapa ett jämnare flöde och effektivare beläggning av transporterna, säger Mats Aspemo.

Det är uppdraget betyder mycket för DalaFrakt som nu utvecklas till ett större bolag.
– Effekten blir att vi har större kapacitet och möjlighet till ett större kompetensinnehåll i vårt erbjudande vilket gör att vi kan öka utvecklingstempot i vår verksamhet till gagn för våra kunder, säger Mats Aspemo.