DalaFrakt satsar på Fair Transport

DalaFrakt förespråkar Fair Transport

(Läs mer om Fair Transport här)

För att säkerställa kvalitet både hos åkerier och deras uppdragsgivare väljer DalaFrakt att rekommendera alla anslutna åkerier certifiering med Fair Transport.

– För god kontroll krävs dokumentation, förankring och att man aktivt arbetar med den ständiga förbättringen, säger Maria Werpers, verksamhetsledare för Fair Transport.

Lagstadgade krav

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Den syftar till en hållbar transportsektor och att genom ställda krav och kriterier bidra till klimatmålen, Nollvisionen och att skapa förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor.

– Vid ansökan gås en process igenom där det är en hel del dokumentation. De grundkrav vi ställer är rent krasst lagstadgade. Vi hjälper företagen att få ner det på pränt, säger Maria Werpers.

Hon berättar att intresset för certifiering är mycket stort både hos godstransportörerna och deras uppdragsgivare.

– Det förekommer glädjande nog mer och mer i upphandlingar.

Funnits i tio år

Fair Transport har funnits i 10 år som varumärke. 17 maj 2021 blev det en hållbarhetscertifiering. Under rådande klimatläge har just klimatarbetet utvecklats och innebär bland annat krav på ökad andel förnybart drivmedel och en modern fordonspark.

I dagsläget är över 300 företag certifierade nationellt. Leverantörskontroll, ansökan och information finns att ta del på via https://fairtransport.se/

– Det är det utförande åkeriföretaget som ska vara certifierat för att möjliggöra en Fair Transport-transport. Det är åkeriföretaget som har arbetsgivaransvar och äger fordonen. Därför är det viktigt för just DalaFrakt att så många som möjligt av deras anslutna åkerier certifierar sig, säger Maria Werpers.

Finns det någon liknande certifiering idag?

– Nej, inte som specifikt gäller för godstransporter. Vi har även ett samarbete med Bra Miljöval och Svanen.

Postad i: