DalaFrakt och Holmen utökar samarbetet

DalaFrakt utökar samarbetet med Holmen

DalaFrakt har vunnit ett avtal för virkestransport med skogsindustrikoncernen Holmen. Sedan tidigare körs flis åt samma kund.

– DalaFrakt är seriösa och vet vad de håller på med. Det har fungerat bra med flistransporterna, och nu får de ett mer utmanande uppdrag,

säger Anders Svensson, logistikchef för Holmen region Mitt.

Rundved är en annan utmaning

Anders Svensson ser fram emot det utökade samarbetet, som han beskriver som spännande. Han har fått ett bra intryck av DalaFrakts engagemang i projektet hittills.

– Rundved är ju en annan utmaning än flis. Du är ute i skogen och mer beroende av samverkan, och av väder och vind, säger Anders Svensson.

Fredrik Engström, affärsområdeschef för Skog & Industri, ser från DalaFrakts sida fram emot samarbetet.

– Vi är glada över att utöka samarbetet med Holmen. Det här är ett samarbete som vi hoppas kan utvecklas ytterligare med tiden, säger

Fredrik Engström.

Ett år med möjlighet till förlängning

Det nya uppdraget går ut på att transportera rundvirke i form av timmer och massaved mellan sågverk och massaindustrier. Uppdraget är på ett år med möjlighet till förlängning ett år ytterligare.

– Transporterna kommer framförallt att ske i Gästrikland, men även längs dalagränsen vid Mora-Orsa, säger Fredrik Engström.

Flistransporter sedan tidigare

DalaFrakt och Holmen har ett samarbete sedan tidigare. Det uppdraget går ut på att transportera flis från Insjön till bruket i Hallstavik.

Fredrik Engström ser det utökade uppdraget som ett kvitto på att DalaFrakt har ett attraktivt erbjudande, och hyser en förhoppning om ett uppdrag som växer i omfattning.