Dalafrakts progressiva roll i projektet TREE

Dalafrakts progressiva roll i projektet TREE

DalaFrakt har en betydande roll i forskningsprojektet TREE (Transition to efficient, electrified forestry transport), en banbrytande satsning för att elektrifiera skogsbranschens transporter. Tillsammans med ledande aktörer som Skogforsk, Scania, fem ledande skogsbolag, andra teknikföretag samt forskningsaktörer, investeras 155 miljoner kronor med stöd från Vinnova. Målet är att elektrifiera hälften av skogsbranschens nya lastbilar år 2030, vilket kan bidra till att minska koldioxidutsläppen med 260 000 ton per år. Projektet koordineras av Skogforsk och sträcker sig från november 2023 till hösten 2026.

Elektrifiering av skogstransporter i fokus

DalaFrakt har i årtionden varit en betrodd partner inom transportsektorn och är välkända för vår kompetens, pålitlighet och dedikation till hållbarhet. Genom vår medverkan i projektet TREE tar vi med oss denna omfattande erfarenhet till den banbrytande arenan där elektrifiering och gröna transportlösningar står i fokus. Vi förstår de utmaningar som uppstår inom skogsbranschens transporter, särskilt när det handlar om att hämta virke från skogen som ofta ligger långt ifrån stadens infrastruktur. Den stora vikten som våra fordon måste bära gör elektrifiering av skogstransporter till en svår uppgift.

Vår roll i projektet

DalaFrakt engagerar sig aktivt vid flera testsajter inom projektet som sträcker sig från Småland till Västerbotten. Genom att använda elektrifierade fordon i olika miljöer och förhållanden strävar vi inte bara efter att bidra med vår expertis utan även att få en djupare förståelse för de geografiska och logistiska hinder som skogsbranschen står inför. Projektet fokuserar särskilt på att möta utmaningarna inom skogsbranschens transportsektor, särskilt vid transport av virke från avlägsna skogsmarker till stadsmiljöer. Dalafrakt tar på sig ansvaret att utveckla och testa skräddarsydda lösningar för att effektivt tackla dessa unika utmaningar.

Vill bidra till en hållbar framtid

Vi är glada för att vara en betydande del av TREE-projektet och att fortsätta driva fram hållbara förändringar inom skogsbranschen. Vi ser fram emot att fortsätta att vara en aktiv del i utvecklingen och implementeringen av innovativa lösningar för elektrifierade och effektiva transporter. Genom vårt deltagande strävar vi inte bara efter att lösa dagens utmaningar utan också att bidra till en mer hållbar framtid inom transportsektorn.