DalaFrakt grundar för skatepark

I Leksand är förväntningarna höga inför byggandet av Siljansvallens Skatepark, som blir en av Sveriges största skateboardparker.
Trycket kommer att bli mycket stort i skateparken, som ska ligga vid Siljansvallen.
Den kommer att gynna och utveckla spontanidrottandet i Leksands kommun som innefattar skateboard, inlines, kickbike samt BMX-cykling.

Skatepark
En bild som visar hus skateparken kommer att se ut. Foto: Pivotech.

DalaFrakt utför helhetslösningen för markarbetet, vilket innebär projektering och projektledning med schakt- och grävarbeten, i kombination med leverans av nödvändigt material, samt bortforsling av överblivna massor mm.
Arbetet inleds i början av november och skateparken beräknas vara färdigställd under sommaren 2017.
– Vi har ett bra samarbete med DalaFrakt, säger Mattias Gyllenhak, ordförande i Leksands extrema idrottsförening, som äger och driver projektet.