DalaFrakt grundar för framtida industrimark

Rättviks kommun behöver utöka sitt bestånd av industrimark för kommande företagsetableringar.
Därför kontaktades DalaFrakt för markberedning.
– Det här samarbetet har blivit en vinna-vinna situation för både Rättviks kommun och DalaFrakt., säger Thomas Jonsson, som är chef för kvalité och miljö på DalaFrakt.
Avtalet mellan Rättviks kommun och DalaFrakt, som är på tre år, ser ut såhär:
Rättviks kommun ska förbereda 2,6 hektar av sin mark för kommande industrietableringar. Sammanlagt handlar det om fem industritomter.
DalaFrakt tar ansvaret för att förbereda de aktuella industritomterna. Det är alltså ett första grundläggande steg i ett markarbete för kommande byggprojekt.
För DalaFrakt innebär detta att man kan återanvända fyllnadsmassor från andra projekt. Dessa fyllnadsmassor blir nämligen viktigt material i arbetet med att förbereda den aktuella industrimarken.
– Här känns det verkligen som båda parter har en bra samsyn när det natur- och samhällsbehov. Vi kan göra en samhällsinsats i flera steg., säger Thomas Jonsson.

DalaFrakt grundar för framtida industrimark

Rättviks kommun behöver utöka sitt bestånd av industrimark för kommande företagsetableringar.
Därför kontaktades DalaFrakt för markberedning.
– Det här samarbetet har blivit en vinna-vinna situation för både Rättviks kommun och DalaFrakt., säger Thomas Jonsson, som är chef för kvalité och miljö på DalaFrakt.
Avtalet mellan Rättviks kommun och DalaFrakt, som är på tre år, ser ut såhär:
Rättviks kommun ska förbereda 2,6 hektar av sin mark för kommande industrietableringar. Sammanlagt handlar det om fem industritomter.
DalaFrakt tar ansvaret för att förbereda de aktuella industritomterna. Det är alltså ett första grundläggande steg i ett markarbete för kommande byggprojekt.
För DalaFrakt innebär detta att man kan återanvända fyllnadsmassor från andra projekt. Dessa fyllnadsmassor blir nämligen viktigt material i arbetet med att förbereda den aktuella industrimarken.
– Här känns det verkligen som båda parter har en bra samsyn när det natur- och samhällsbehov. Vi kan göra en samhällsinsats i flera steg., säger Thomas Jonsson.