DalaFrakt gav stöd mot Hans

Skyfallet Hans drabbade Lerdal-Gärdebyn med full kraft. Vägtrummor sattes igen och det forsande vattnet sköljde bort hela vägar. Som tur var hade den lokala vägföreningen precis tecknat driftavtal med DalaFrakt.

– Det underlättade enormt för oss. Det hade tagit jättemycket resurser av oss som ideella att samordna alltihop. Vi är supernöjda med insatsen, säger Anders Rosén, ordförande i Lerdal-Gärdebyns vägförening.

“Allt sköljdes med”

I Dalarna tillhör Lerdal-Gärdebyn de platser som drabbats värst, något som kan förklaras med att byn ligger i en sluttning.

– När det händer en sån här grej så kommer vattnet med en enorm kraft. Allt sköljdes med uppifrån, och så rann det ut i Enån och Siljan. Det syntes ett stort grumligt område ända ut till Långbryggan i Rättvik, säger Roger Odheden, säljare och marknadschef på DalaFrakt, som även fick rycka in med såväl arbetsledning som kriskommunikation.

På vissa håll spolades hela vägar bort. Boende kunde inte ta sig till och från sina fastigheter. Många var oroliga, och kommunikationsarbetet till alla berörda var av yttersta vikt.

– Vi hade ett väldigt bra samarbete med vägföreningen. Styrelsen har verkligen gjort ett stort jobb som spärrade av vägar och uppdaterade sin hemsida med information flitigt, säger Roger Odheden.

Arvet efter vägfogden

Lerdal-Gärdebyn är en stor vägförening. De cirka 900 hushållen delar på 20 kilometer väg, såväl asfalterad väg som grusad variant. I skötseln av vägen ingår dikning och lagning, byte av trummor, vinterväghållning och mycket annat.

Under många år sköttes vägarna i Lerdal-Gärdebyn av en förening under ledning av vägfogden Göte Wikström, en man som hade järnkoll på det mesta vad gäller vägarna.

När en ny styrelse tillträdde försvann viktig kunskap och erfarenhet, och beslutet togs att teckna avtal med en sakkunnig – DalaFrakt.

– Det är skönt med professionell hjälp. Det är nog med att driva en vägförening. Vi är ju inte proffs, utan glada amatörer, säger Anders Rosén.

Året runt-avtal

DalaFrakt anlitas för ett årshjul av aktiviteter med allt från vägkantsklippning, dikning och trumbyten till snöröjning och sandning. Vad gäller kostnadsfrågan svarar ordförande Rosén:

– Det kostar ju även om vi skulle beställa direkt från en entreprenör, och jobbet måste göras ändå. Dessutom har DalaFrakt en kunskap om de behov som finns.

Roger Odheden berättar att det kommer att krävas insatser under en lång tid, som kommer att ske utifrån vad vägföreningens ekonomi tillåter. En del av detta beror på det statliga stöd som föreningen ska ansöka om.

– Samhället är inte byggt för den här typen av skyfall. Inför framtiden behöver det behöva byggas större trummor och större vattenvägar, säger Roger Odheden.