DalaFrakt är medlem i BEAst

DalaFrakt har blivit medlem i BEAst, som är bygg- och fastighetsbranschens elektroniska affärsstandard. I dag har organisationen drygt 90 medlemmar.
Dessa medlemmar är ledande företag och organisationer från branschens olika delar.
BEAst - bygg- och fastighetsbranschens elektroniska affärsstandardGenom BEAst sker en samverkan i ett nätverk för att utveckla branschens eAffärer. Det gör BEAst till den naturliga mötesplatsen för allt som rör e-handel B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation inom det här verksamhetsområdet.
– Vi vill vara med och utveckla och skapa ett effektivare administrativt flöde tillsammans med våra kunder. Därför har vi gått med i BEAst, säger Kajsa Kihlén, Ekonomichef i DalaFrakt.
Vill du veta mer om BEAst. Gå gärna in på hemsidan www.beast.se.