Asfaltsbana på Lugnet i Falun

Grusbil-Olle-Ollas-Lugnet-Falun

DalaFrakt har avklarat etapp 1 och fått klart godkänt på nya asfaltsbanan vid Lugnet i Falun. Det är ett uppdrag beställt av LUFAB, Lugnet i Falun AB. Arbetet har innefattat underarbeten såsom urschaktning av massor och återfyllning av bergmaterial och asfaltsläggning.  Etapp 2 startar efter snösmältningen 2020 och beräknas vara klart i sin helhet i november 2020.